ShoutMix chat widget

เอาล่ะ ไร้สาระมาเสียนาน เลยต้องมีสาระบ้าง  เมื่อคืนไปนั่งอ่านหนังสือสวดมนต์เล่มหนึ่ง (เก็บไว้นานละ - -) แล้วไปเจออะไรดีๆเยอะแยะ แต่เรื่องที่สะดุดตามากที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องกรรมในอดีตชาติเนี่ยแหละ

ไม่เชื่ออย่าลั่ลลู่ !! แล้วอย่าหาว่าแมวไม่เตือน ~ =w=~

Credit : หนังสือสวดมนต์ที่บ้าน -*-

อดีตชาติประกอบแต่กรรมดี จึงเป็นคนยศสูงศักดิ์ แล ร่ำรวย ผู้ใดบำเพ็ญธรรมมาตลอดจะได้เสวยบุญวาสนาไปทุกภพทุกชาติ มนุษย์จงฟังให้ดี ฟังตถาคตกล่าวผลกรรมของไตรภพ ผลกรรมของไตรภพเป็นเรื่องใหญ่ จงอย่าดูหมิ่นพุทธพจน์ จงฟังผลกรรมดังต่อไปนี้  

ชาติก่อนเป็นขุนนางเพราะเหตุใด

ชาติก่อนนำทองคำสร้างพระพุทธรูป

สิ่งที่รับในชาตินี้เพราะชาติก่อนทำไว้

ถวายเครื่องทรงสักการะพระพุทธองค์

ทองคำสร้างองค์พระดั่งสร้างตนเอง

เครื่องทรงสักการะคืออาภรณ์ประดับกาย

ดังนั้นอย่าคิดว่าเป็นขุนนางนั้นง่าย

หากไม่สร้างบุญก่อกุศลแต่ปางก่อนไว้ ไฉนเลยจะได้รับ

มีรถนั่งมีเรือขี่เพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนสร้างถนนทำสะพาน

มีเสื้อผ้าแพรพรรณประดับกายเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนบริจาคเสื้อผ้าแก่ผู้ยากจน

มีอาหารกินอิ่มสมบูรณ์เพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนบริจาคข้าวปลาอาหารและน้ำดื่มให้แก่ผู้ยากจน

ที่ไม่มีจะกินจะใส่เพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนไม่เคยบริจาคทานแม้แต่น้อย

มีตึกรามบ้านช่องอยู่เพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนบริจาคข้าวสารช่วยผู้ยากไร้

มีบุญบารมีวาสนาเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนสร้างวัดสร้างศาลา

มีหน้าตามีบุญหนักศักดิ์ใหญ่เพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนบูชาพระพุทธรูปด้วยดอกไม้ของหอม

มีปัญญามีความปราดเปรื่องเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนสวดมนต์สรรเสริญพระนามพระพุทธเจ้า

มีภรรยาดีมีมารยาทพร้อมเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนสร้างบุญกุศลร่วมกัน

สามีภรรยามีอายุยืนยาวเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนได้แต่งริ้วธงประดับหน้าพระพุทธรูป

มีพ่อแม่อยู่ครบเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อเห็นอกเห็นใจผู้กำพร้า

ไม่มีพ่อมีแม่เพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนชอบยิงนกตกปลา

มีลูกหลานแยะเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนชอบปล่อยนกปล่อยปลา

เลี้ยงลูกไม่รู้จักโตเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนชอบเจ็บแค้นผู้อื่น

ชาตินี้ไม่มีลูกเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนชอบข่มเหงรังแกลูกชาวบ้าน

ชาตินี้อายุยืนเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนชอบซื้อสัตว์ปลดปล่อยชีวิต

ชาตินี้อายุสั้นเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

ชาตินี้ไม่มีภรรยาเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนชอบผิดประเวณีลูกเมียเขา

ชาตินี้เป็นหม้ายเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนชอบดูแคลนสามี

ชาตินี้เป็นทาสเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนไม่รู้บุญคุณคนอื่น

ชาตินี้มีตาดีเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนชอบซื้อน้ำมันเติมตะเกียงบูชาพระ

ชาตินี้มีตาบอดเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนชอบดูสิ่งลามก

ชาตินี้มีปากแหว่งเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนชอบกล่าวร้ายใส่ความผู้อื่น

ชาตินี้หูหนวกเป็นใบ้เพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนปากร้ายชอบด่าว่าพ่อแม่

ชาตินี้หลังค่อมเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนหัวเราะคนไหว้พระ

ชาตินี้มืองอแขนคดเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนเคยตีพ่อแม่

ชาตินี้ขาเป๋ตีนแปเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนเคยทำลายถนนและสะพาน

ชาตินี้เป็นวัวควายเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนเป็นหนี้เขาแล้วไม่ใช้คืน

ชาตินี้เป็นหมูหมาเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนมีใจคิดหลอกลวงเขา

ชาตินี้มีโรคมากเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนดีใจที่เห็นผู้อื่นเคราะห์ร้าย

ชาตินี้สุขภาพดีเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนบริจาคยารักษาโรคแก่ผู้อื่น

ชาตินี้ต้องติดคุกติดตะรางเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนเห็นคนตกอยู่ในอันตรายแล้วไม่ช่วยเหลือ

ชาตินี้ต้องอดอาหารตายเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนหัวเราะขอทาน

ชาตินี้ถูกเขาวางยาเบื่อเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนวางยาเบื่อปลาในคลอง

ชาตินี้โดดเดี่ยวทุกข์ทรมานเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนใจบาปคิดแต่ทำลายผู้อื่น

ชาตินี้แคระแกรนเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนชอบเหยียดหยามดูแคลนคนรับใช้

ชาตินี้อาเจียนเป็นโลหิตเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนชอบยุยงปลุกปั่นให้ผู้อื่นแตกแยก

ชาตินี้หูหนวกเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนฟังธรรมแล้วไม่เชื่อ

ชาตินี้เป็นฝีหนองเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนทารุณสัตว์

ชาตินี้กลิ่นตัวเหม็นเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนชอบอิจฉาริษยาผู้อื่น

ชาตินี้ต้องแขวนคอตายเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนทำลายเขาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

ชาตินี้เป็นหม้ายหรือโดดเดี่ยวเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนไม่รักลูกแลภรรยา

ชาตินี้ถูกฟ้าผ่าตายเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนพูดจาเสียดสีผู้ออกบวช

ชาตินี้ถูกสัตว์ร้ายกัดตายเพราะเหตุใด?

เพราะชาติก่อนชอบก่อศัตรูคู่อาฆาต

 

สรรพกรรมที่ก่อไว้ตามสนอง

ต้องตกนรกทุกข์ทรมานจะโทษใครเล่า

อย่าพูดว่ากฎแห่งกรรมไม่มีใครเห็น

กรรมสนองเร็วก็ตกที่ตัวเอง กรรมสนองช้าก็ตกที่ลูกหลาน

ถ้าไม่ศรัทธาพระรัตนตรัย ไม่รีบทำทาน

ก็จงดูบุคคลผู้มีวาสนาซิ

เพราะเขาทำบุญไว้แต่ชาติก่อน ชาตินี้บุญจึงตอบสนอง

แม้ปัจจุบันสั่งสมบุญกุศล บุญนั้นก็จะตกถึงลูกหลานแลชาติภพต่อไป

หากใครกล่าวร้ายเรื่องกฎแห่งกรรม

ชาติหน้าก็ไม่ได้เกิดเป็นคนอีก(เกิดในอบายภูมิแทน)

หากเชื่อถือยึดมั่นกฎแห่งกรรม

ความเจริญ มั่งมีศรีสุขจะเยือนถึงบ้าน

หากใครคอยแนะนำเผยแพร่เรื่องกฎแห่งกรรม

ก็จะเจริญยิ่งๆขึ้นชั่วลูกชั่วหลาน

หากใครยึดมั่นในกฎแห่งกรรม

ฆาตเคราะห์ภัยพิบัติจะอยู่ห่างไกลตัว

หากใครเที่ยวบรรยายเรื่องกฎแห่งกรรม

ทุกๆชาติจะเป็นผู้มีปัญญาเลิศ

หากใครหมั่นสวดมนต์เรื่องกฎแห่งกรรม

ชาติหน้าไปถึงไหนๆก็มีแต่คนนับถือ

หากใครพิมพ์หนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมแจก

ชาติหน้าจะมีกายมั่นคงรุ่งโรจน์

หากจะถามเรื่องกฎแห่งกรรมของชาติก่อน

ควรศึกษาเรื่องราวของพระกัสสปพุทธเจ้าที่มีรัสมีแวววาว

หากจะถามถึงแหตุผลของชาติหน้า

ก็ให้ดูผู้ที่กล่าวร้ายพระธรรมในเมืองนรก

หากว่าเหตุแห่งกรรมไม่มีการตอบสนอง

ก็ให้อ่านเรื่องพระโมคคัลลาน์ช่วยมารดาในเมืองนรก

หากบุคคลใดยึดมั่นในเรื่องกฎแห่งกรรม

ก็จะได้ไปเกิดในสุขาวดีแดนพุทธเกษตร

เรื่องกฎแห่งกรรมในสามโลกนี้พูดไม่จบ

สวรรค์ไม่เคยขาดคนจิตกุศล

ในพระรัตนตรัยเป็นแก้ววิเศษ

รู้จักสละบ้างผลได้รับเหลือคณานับ

เหมือนดั่งสะสมอริยทรัพย์ไว้ในเซฟที่มั่นคง

จะได้รับผลประโยชน์ทุกๆชาติไป

หากถามเรื่องชาติปางก่อน

ก็ให้ดูผลที่ได้รับในปัจจุบัน

หากจะถามเรื่องชาติหน้า

"ก็ให้ดูสิ่งที่กระทำในปัจจุบัน"

 

- - - - - - - - - - - -

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่อ่านจนจบและจะเป็นพระคุณมากกว่านี้หากนำไปเผยแพร่และปฏิบัติตามจริง เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ เพื่อช่วยฟื้นฟูบาดแผลฉกรรจ์ของประเทศชาติไม่ให้รุนแรงไปยิ่งกว่านี้..

หลายถามว่าทำไมยังไม่ได้รับผลบุญที่กระทำไว้

แล้วการทำบุญทำความดีนี้ หากมันเป็นสุข นั่นแหละคือผลขั้นแรก และถ้าทำเรื่อยๆ ทำบ่อยๆ รู้จักแบ่งปันให้เหล่าวิญญาณไร้ญาติ หรือ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง

สิ่งที่กระทำไว้

ย่อมได้รับคืนมาเป็นทวีคูน หรืออาจมากกว่านั้น

 

=w=''//

- - - -

- - - -

ว่าแล้วก็ไปนั่งวาดรูปเล่นต่อ = =~

 

 

Comment

Comment:

Tweet

ประโยคตัวแดงนี่น่าหวาดหวั่นจริงๆsad smile

#8 By kororo on 2009-04-18 19:16

งี้ถ้า"แต่ง"เลยล่ะ

#7 By =[Nozomu]= on 2009-04-18 18:11

คงบอดหลายคนเลยล่ะครับ (แถวนี้อีกหนึ่ง - -)sad smile

#6 By Eark on 2009-04-18 15:16

ฉันตาบอดแหงเลยสิเนี่ย sad smile
Hot!

#5 By ReSeZ on 2009-04-18 14:41

พิมพ์สดครับ ไม่ได้เอามาจากฟอร์เวิร์ดเมล(ผมไม่เคยเช็คเมลหรอก-*- ) -_-" ส่วนการ์ด เดี๋ยวทำตอนว่าง =w='

#4 By Eark on 2009-04-18 12:11

เหนได้ตามฟอเวิดเมลสินะ= =

เอ่อ....แล้วการ์ดล่ะ

#3 By =[Nozomu]= on 2009-04-18 11:50

Hot!
...เอนทรี่นี้ยาวแต่ดีครับbig smile

#2 By araignee on 2009-04-18 10:15

Hot!

#1 By on 2009-04-18 10:08